”Cyberhoten ökar mot svensk industri”

DN skriver att cyberhoten ökar mot svensk industri. Belägg för detta i texten:

  • Ett handplockat fall i Tyskland.

Tyvärr inget mer. En röst på FOI säger även att intresset för styrsystem har ökat inom ”hackercommunityt”. Mycket möjligt, antagligen troligt, men om intresset nu leder till hot, till vilken nivå har hoten (riskerna) ökat, och vad baseras detta på för underlag? Sony-hacket tas också upp, detta är dock inte relaterat till styrsystem.

Yttrande:

  • Argumentationen bygger på ”cherry picking”.
  • Vad vi har att göra med är klassisk ”fear mongering”.
  • Brister är inte hot!

Som tillägg kan nämnas att CERT-SE (MSB) har hanterat cirka en (1) incident under de senaste två åren som relaterar till SCADA. (Jag ber att få återkomma till denna siffra i senare inlägg.) Nu ger inte data från CERT-SE en samlad bild av problematiken, men jag tycker det är lite intressant ändå.

Tyvärr kan man väl inte lära sig något mer av detta än att det är uppenbart att det behövs bättre underlag för att bedöma eventuella risker.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *