”Cyberhoten ökar mot svensk industri”

DN skriver att cyberhoten ökar mot svensk industri. Belägg för detta i texten: Ett handplockat fall i Tyskland. Tyvärr inget mer. En röst på FOI säger även att intresset för styrsystem har ökat inom ”hackercommunityt”. Mycket möjligt, antagligen troligt, men om intresset nu leder till hot, till vilken nivå har hoten (riskerna) ökat, och vad baseras detta på för underlag? Sony-hacket […]

”Cyberhoten ökar mot svensk industri” Läs mer »