Om…

Pro et contra – för och emot: Jag skriver (mycket sporadiskt) om sådant som direkt eller avlägset relaterar till säkerhetsmässiga avvägningar inom IT- och informationssäkerhet, mest för att det roar mig.

Kontakt: