Gå till innehåll

Om för och emot

Pro et contra - för och emot: Jag skriver om sådant som direkt eller avlägset relaterar till säkerhetsmässiga avvägningar inom IT- och informationssäkerhet, mest för att det roar mig.

Tankar och åsikter på denna blogg är mina egna och återspeglar inte nödvändigtvis min arbets- eller uppdragsgivare.

Kontakt: