Svårigheten att bedöma risker

Aktuellt kl 21 i kväll frågade ”Hur stort är hotet [från terrorister] mot Europa i dag?”. Hans Brun, terrorismforskare vid King’s College svarar att ”Säpo […] har sagt sedan hösten 2010 att det finns ett förhöjt hot mot både Sverige och Europa, och den bedömningen tycker jag är både realistisk ganska sansad”. Han lägger även till att ”Problemet är att det räcker med att en eller två personer bestämmer sig för att göra någonting i Europa för att de ska få katastrofala konsekvenser”, och att ”Det finns ett ganska konkret hot”.

Om man nu tittar på Aktuellt för att lära sig något, vad ska man då tro? Ordet ”förhöjt” säger ingenting om nivån vi kom ifrån eller ligger på, så den första utsagan bortser jag ifrån. Däremot har vi faktiskt fått fram sannolikheten (typ) ”ganska konkret hot” och konsekvensen ”katastrof”. Där finns kanske lite att jobba vidare med…

Terrorism vore inte terrorism om den inte försökte störa demokratin och injaga fruktan, men om man i stället snävar ner konsekvensfrågan till död, hur stort är då hotet? Hur man än skulle räkna är risken att drabbas minimal om man ställer det i relation till andra vardagliga risker som t.ex. hala badkar och bilåkning.

Problemet är att om det är något som injagar fruktan så är det att svepande prata om katastrofala konsekvenser och ökade hot utan att relatera till något konkret och helst kvantifierbart.

Bristen på underlag till rationella beslut igen känns igen allt för ofta inom informationssäkerhetsområdet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *