Riskanalys

Socialstyrelsens handbok för riskanalys

I jakt på goda exempel på riskanalys (för IT-/infosäk) snubblade jag över en handbok från Socialstyrelsen. Den bör bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, så det känns ju lovande… Nu kunde jag dessvärre avfärda metodiken snabbt genom att bläddra fram till riskmatriserna. Riskmatriser är i sig fundamentalt trasiga, men det finns olika grader av problem. Jag […]

Socialstyrelsens handbok för riskanalys Läs mer »

Svårigheten att bedöma risker

Aktuellt kl 21 i kväll frågade ”Hur stort är hotet [från terrorister] mot Europa i dag?”. Hans Brun, terrorismforskare vid King’s College svarar att ”Säpo […] har sagt sedan hösten 2010 att det finns ett förhöjt hot mot både Sverige och Europa, och den bedömningen tycker jag är både realistisk ganska sansad”. Han lägger även

Svårigheten att bedöma risker Läs mer »