Experternas bästa råd mot malware – nu och i framtiden…

Läste just http://www.idg.se/2.1085/1.601473/framtidens-malware-kan-sanka-samhallet Sammanfattning: Framtidens malware ska hanteras med gårdagens kontroller och med 1900-talsteknik, säger experter. Alltså, jag menar inte att det är inte fel på gårdagens kontroller, de är bra! Om vi gör det vi visste om och borde ha gjort redan för 10-15 år sedan så kan vi sova både gott och länge. […]

Experternas bästa råd mot malware – nu och i framtiden… Läs mer »

Rapporteringsskyldighet avseende IT-incidenter

Bristen på empiriska data beträffande it-incidenter i samhället försvårar det systematiska arbetet med samhällets informationssäkerhet. -MSB Inrikesminister Anders Ygeman har reagerat på den senaste tidens rapporterade IT-incidenter och vill utreda frågan om rapporteringsskyldighet. Det behövs kanske inte för MSB har redan gjort detta. Inrikesministern överväger en tvingande rapporteringsskyldighet både för myndigheter och företag. Bättre att gå på MSB:s linje

Rapporteringsskyldighet avseende IT-incidenter Läs mer »

MSB:s oro över statliga myndigheters informationssäkerhet

I rapporten En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014, som MSB släppte 1 september, redovisas hur väl föreskriften MSBFS 2009:10 tillämpas ute på myndigheterna. Resultaten som redovisas är överlag är dystra. Exempelvis har endast 35 % av myndigheterna en kontinuitetsplan. Av dessa har 36 % även övat den. Ca 13 % har således både tagit fram en plan och

MSB:s oro över statliga myndigheters informationssäkerhet Läs mer »

Incab?

Hur man misslyckas med att skapa förtroende för kortbetalning på nätet Handlade precis på Adlibris. De upplyser snyggt och fint före kortbetalning att DIBS kommer att hantera kortköpet. Förvisso kan någon ha hackat Adlibris och lagt ut desinformation, men DIBS är jag bekant med och jag är ännu så länge fullt trygg. När man går vidare

Incab? Läs mer »