Informationssäkerhet

Nyhetssajter som går att nå över HTTPS

Aktuell status för införande av HTTPS på de största nyhetssajterna i landet: Det är ju lätt att säga noll procent men ett diagram gör det hela så mycket tydligare. 🙂 Hoppas nu att det blir förbättringar under 2015! Notering: DN och Expressen har HTTPS men certifikaten är utfärdade till Akamai. 🙁 Aftonbladet har fungerande certifikat, men omdirigerar […]

Nyhetssajter som går att nå över HTTPS Läs mer »

Experternas bästa råd mot malware – nu och i framtiden…

Läste just http://www.idg.se/2.1085/1.601473/framtidens-malware-kan-sanka-samhallet Sammanfattning: Framtidens malware ska hanteras med gårdagens kontroller och med 1900-talsteknik, säger experter. Alltså, jag menar inte att det är inte fel på gårdagens kontroller, de är bra! Om vi gör det vi visste om och borde ha gjort redan för 10-15 år sedan så kan vi sova både gott och länge.

Experternas bästa råd mot malware – nu och i framtiden… Läs mer »

Rapporteringsskyldighet avseende IT-incidenter

Bristen på empiriska data beträffande it-incidenter i samhället försvårar det systematiska arbetet med samhällets informationssäkerhet. -MSB Inrikesminister Anders Ygeman har reagerat på den senaste tidens rapporterade IT-incidenter och vill utreda frågan om rapporteringsskyldighet. Det behövs kanske inte för MSB har redan gjort detta. Inrikesministern överväger en tvingande rapporteringsskyldighet både för myndigheter och företag. Bättre att gå på MSB:s linje

Rapporteringsskyldighet avseende IT-incidenter Läs mer »

MSB:s oro över statliga myndigheters informationssäkerhet

I rapporten En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014, som MSB släppte 1 september, redovisas hur väl föreskriften MSBFS 2009:10 tillämpas ute på myndigheterna. Resultaten som redovisas är överlag är dystra. Exempelvis har endast 35 % av myndigheterna en kontinuitetsplan. Av dessa har 36 % även övat den. Ca 13 % har således både tagit fram en plan och

MSB:s oro över statliga myndigheters informationssäkerhet Läs mer »