Ändringar i MSBFS 2016:2 efter remissrunda

Nyfiken på vad som ändrats i MSB:s ”MSBFS 2016:2 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter” efter remissrundan1? Då behöver du nog fundera över prioriteringarna i livet, men till dess den utredningen är klar så har jag hackat ihop en enkel ”diff”: https://drive.google.com/file/d/0B1nhZoc6TUUvWkhCS0N1Nk1RcU0/view?usp=sharing.

Det finns en del intressant! Exempelvis att undantagen för vissa myndigheter borttaget. Innebär detta något i praktiken?

__

  1. Materialet är raderat på msb.se.

1 reaktion på ”Ändringar i MSBFS 2016:2 efter remissrunda”

  1. Se 3 § andra stycket, andra meningen i Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.
    Där står det: Bestämmelsen i 20 § gäller för statliga myndigheter under regeringen med undantag av Regeringskansliet, kommittéväsendet, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut.

    Dvs. de har bara flyttat texten från föreskriften en nivå upp till den förordning som styr. Det har således ingen praktiskt skillnad att texten inte står kvar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *