Gå till innehåll

1

Några träffar från enkel googling:

  • "... har tecknat SUA-avtal (Säkerhetskyddsavtal) med FMV"1
  • "Vi har SUA-avtal med Rikspolisstyrelsen och FMV"2
  • "... har undertecknat SUA-avtal (Säkerhetsskyddsavtal) med FMV"3
  • "... har haft säkerhetsskyddsavtal med FMV sedan 1991"4
  • "Säkerhetsskyddsavtal med klass 1 mellan FMV och ..."5

Pinsamt och mindre bra.

Från http://www.fmv.se/sv/Verksamhet/Sakerhetsskydd/Sakerhetsskyddsavtal/Fragor-och-svar-om-sakerhetsskyddsavtal/

Fråga 1: Det vore bra marknadsföring om vårt företag hade ett säkerhetsskyddsavtal.

FMV svarar: ... Säkerhetsskyddsavtal får i sig aldrig användas som argument vid marknadsföring; ett företag får heller inte tala om att man har ett sådant avtal med FMV

Leverantörer borde läsa sina avtal och någon på FMV borde öva upp sin Google-fu!

Ny laboration med Google Trends... Fick för mig att intresset för BYOD var på väg att dö ut, men icke!

trend-byod-v2Intresset för BYOD över tid
(http://www.google.se/trends/explore#q=byod)

Kurvan stiger brant hösten 2011, vilket noteras sammanfalla med att iPhone 4S släpps.

correlation-byod-iphone-v2Intresset för iPhone och BYOD över tid
(http://www.google.com/trends/correlate/search?e=byod&e=iphone&t=weekly)

Det kanske finns viktigare orsaker till att funderingar runt BYOD tog fart efter julen 2011 än att denna något bättre telefon släpptes, men det är en teori i alla fall. Inte för att det spelar någon roll egentligen, och man kan ju inte klaga på Apple bara för att de tar fram en användbar produkt...

Alltså, detta med BYOD...

Jag tycker själv att BYOD är ganska ointressant (det var därför jag felaktigt förutsatte att intresset hade svalnat). Något trivialiserat, men det finns som jag ser det endast två rimliga strategier för att hantera frågan:

  • Antingen tillhandahåller man vettiga och av organisationen ägda och förvaltade enheter,
  • eller så tydliggör man för medarbetarna att det inte är tillåtet att hantera intern information på privat utrustning1.

Om detta betyder att det behövs en central infrastruktur samt smarta mobiler för många tusentals kronor per anställd och att dessa byts med regelbundenhet för att medarbetarna ska vara mobila och nöjda, ja då får man bita ihop och betala!